Διακεκριμένη Πιστοποίηση Ποιότητας για τον αεροσυμπιεστή D01-2


Η Neodent A.E με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει ότι ο αεροσυμπιεστής D01-2 πέρασε επιτυχώς όλες τις εργαστηριακές και κλινικές δοκιμές για την ταξινόμηση του ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας IIa και πλέον αποτελεί έναν από τους πραγματικά ελάχιστους αεροσυμπιεστές παγκοσμίως που διαθέτουν CE mark από Κοινοποιημένο Οργανισμό στην ΕΕ (εν προκειμένω 0653 EKAΠΤΥ) 

Online shop for dental equipments

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER